ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ฟ้าสั่งให้ภาวนาพุทโธ


ฟ้าสั่งให้ภาวนาพุทโธ

๓๐๗
ทะ  เลหวานคลื่นฟ้อน...........ฉะอ้อนจันทร์
ลุ่ม  แห่งมรกตพลัน..............พร่างแพร้ว
ปุ่ม  เกาะนั่นเสมอฝัน............กลางตื่น
ปู  แผ่นทองระย้าแก้ว...........แห่งรุ้งดาริกา

๓๐๘
ทุ  รลักษณ์พรายแห่งห้วง.....สมุทรลึก
สุ  หร่ายส่ายผมสีหมึก.........ว่ายใกล้
มุ  มองเพ่งมืดดึก..................ดำดิ่ง
ดุ  สั่งไปเกิดให้.....................เร่งได้พุทโธ

๓๐๙
อุ  โฆษฟ้าผ่าก้อง.................กัมปนาท
สา  หร่ายชะเลลอยขาด.......ป่นไหม้
นา  ทีนี่สวรรค์ตวาด.............ซ้ำสั่ง
รี  รี่เร็วจุ่งได้.........................เพ่งแก้วพุทธธรรม

๓๑๐
โก  ลิลาแจ้วแจ่มแพร้ว..........อุษาโยค
วา  หนึ่งเดือนตกโศก............สั่งฟ้า
ปา  ขลังหลั่งสิทธิโชค............มนต์ชื่น  ใจนา
เปิด  ใหม่กาลจักรกล้า..........กล่อมหล้าหฤหรรษ์

๓๑๑
จก  ทรายสถูปก่อซึ้ง.............สุนทรีย์
จี้  เพชรเจิมเจดีย์..................เพริศแพร้ว
รี้  รี้ร่ำสวดพลี.......................มนต์มิ่ง
ไร  ที่โลกร้อนแล้ว.................เร่งแล้งสรรพภัย


ทั้งหมดนี้มาจาก  "บางกอกแก้วกำศรวล"  หรือ  "นิราศนครศรีธรรมราช"

ของ  อังคาร  กัลยาณพงศ์

บางกอกแก้วกำศรวล  จะว่าไปก็เล่มใหญ่หนาพอสมควร

นับได้ว่าเป็นผลงานชิ้นใหญ่  ของ  ท่านอังคาร  ชิ้นหนึ่ง

โดยภาพรวมแล้ว

มีความเป็นขนบสูง  ในแง่ของการจัดรูปแบบ

คือมีบทประณามพจน์  แล้วจึงมีเนื้อเรื่อง

โดยเดินขนบแบบนิราศเต็มส่วน

แต่ในแง่ของโคลงกลอน  ก็เป็นสไตล์อังคารอย่างที่ทราบกันที่ยกตัวอย่างมานี้  ก็เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตเล็กน้อยว่า

อังคารชอบ  กระทู้  ชุดนี้เป็นพิเศษ

เรามักเห็นอยู่หลายแห่ง

ความก็ต่างกันไป

ในเล่มนี้ก็มีหลายบท  ที่เล่นกระทู้นี้

ซึ่งก็เป็นที่ทราบดีว่า

เป็นกระทู้โบราณ

เอาคำไม่มีความหมายมาตั้งกระทู้

แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษของกวี

บทต้นแบบที่เราคุ้นกันมากที่สุด

ก็อย่าง

ทะ  เลแม่ว่าห้วย  เรียมฟัง

ฯลฯอาร์ตี้  ด้วยรักสนิท
๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖


ไม่มีความคิดเห็น: