ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

วันอาทิตย์


วันอาทิตย์ก็เป็นวันที่ควรได้พักผ่อน

คนเราควรได้พักผ่อนบ้าง

แต่จะว่าไปแล้ว

พ่อกับแม่ข้าพเจ้าก็ทำงานทุกวัน

ไม่ค่อยมีวันได้พักผ่อนเท่าใดนัก

แต่ก็อาศัยพักระหว่างวัน

หรือหลาย ๆ  ครั้ง

มีเทศกาลงานบุญก็พักผ่อนบ้าง

แต่ดูเหมือนแม่นั้น

จะไม่นิยมการพักผ่อนสักเท่าไร


ข้าพเจ้าอาจจะได้ทั้งนิสัยชอบพักผ่อนมาจากพ่อ

และไม่ชอบพักผ่อนมาจากแม่

หลาย ๆ  ครั้ง

ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่า

ไม่จำเป็นต้องพักผ่อน

เพราะทำงานได้เรื่อย ๆ

ทำได้ตลอด

มีพลังในการทำงาน

แต่หลาย ๆ  ครั้ง

ก็รู้สึกเหนื่อยจนอยากอยู่เฉย ๆ

ไม่ต้องทำอะไรอย่างไรก็ดี

แม้ข้าพเจ้าจะยกเลิกการทำงานประจำที่ทำอยู่ให้หายไปสองวัน

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า

ข้าพเจ้าจะได้หยุดทำงาน

ข้าพเจ้ามีงานที่ต้องทำอีกมาก

ในงานด้านศิลปะ

ข้าพเจ้าเรียกมันว่าอย่างนั้น

มันอาจเป็นงานวรรณศิลป์

หรือทัศนศิลป์

ที่ข้าพเจ้าเสแสร้งไปเองว่า

ข้าพเจ้าทำได้

และข้าพเจ้าเข้าใจได้บ้างชีวิตก็ควรมีห้วงขณะแห่งความรื่นรมย์

ที่เราต้องรื่นรมย์

และชีวิตก็ควรมีห้วงขณะที่เราอยู่ในความพึงพอใจ

ที่เราต้องพึงพอใจ

แต่ห้วงขณะแห่งความไม่รื่นรมย์

และห้วงขณะแห่งความไม่พอใจ

ก็มักจะอยากอยู่ร่วมกับเราเสมอข้าพเจ้าไม่อาจพูดได้ว่า

เราควรดำรงตนอยู่อย่างไร

แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

เราควรดำรงอยู่ในทางสายกลาง

คือท่ามกลางความพอใจและไม่พอใจ

หรือแม้กระทั่งสภาวะพอใจก็ได้หรือไม่พอใจก็ได้นั้น

ก็พึงสละทิ้งไปเสีย

เป็นวิมุตติภาวะ

หรืออะไรเช่นนั้น

ข้าพเจ้าก็มิอาจอธิบายได้

เพราะข้าพเจ้าก็มิใช่ผู้รู้แจ้ง

เพียงแต่รับรู้มาเท่านั้น

แม้ในบางครั้ง  จะทดลองอยู่อย่างนั้นดูบ้าง

ก็ใช่ว่าจะเป็นไปอย่างตัดขาดธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖


ไม่มีความคิดเห็น: