ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

วันพุธ


วันนี้ข้าพเจ้าไม่ค่อยสบายกายสักเท่าไหร่

จึงงดพูดเรื่องยาว ๆ

แท้แล้ว

วันพุธนี้มีเรื่องให้พูดหลายเรื่อง

แต่ของดไว้ก่อนArty House
๕ มิถุนายน ๒๕๕๖


ไม่มีความคิดเห็น: