ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

วันพฤหัสบดี


ข้าพเจ้ายังอยู่ในสภาวะไม่สบายอยู่

แต่ได้อาศัยธรรมโอสถช่วยบรรเทาไปได้มาก

มีหลายเรื่องที่จะเล่าเช่นเคย

แต่ครั้นพอจะเล่า

ก็หดหายไปเสียสิ้น

วันนี้จึงเอวังแต่เท่านี้ก่อน


ธัชชัย ธัญญาวัลย
๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

ไม่มีความคิดเห็น: