ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เมื่อข้าพเจ้าทำหนังสือ II


การทำหนังสือไม่ใช่เรื่องสนุก

หรือมีความสุขอะไรมากมาย

แต่ก็ใช่ว่ามันจะมีแต่ความทุกข์ยาก

มันก็เหมือนการทำอย่างอื่น

คือมีสุขมีทุกข์คละเคล้ากัน


ปัญหาหลายอย่างเกิดได้ตลอดเวลา

และเกิดได้ทุกกระบวนการทำงาน


แต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกดีที่ได้ทำหนังสือ

และรู้สึกดี

ที่ทุกวันนี้ก็ยังทำมันอยู่

แม้ช่วงเวลาที่ผ่านมาในบางครั้ง

ข้าพเจ้าต้องทำอย่างอื่น

หลาย ๆ  อย่าง

เพื่อความมีชีวิตรอด


กาลเวลาที่ผันผ่านนานเนิ่น

ซักวันหนึ่ง

อะไรอย่างหนึ่ง

มันก็ต้องจบลง

เหมือนกับชีวิตของเรา


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ไม่มีความคิดเห็น: