ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความพ่ายแพ้ที่แท้จริง


พักหลัง ๆ  มานี้

ข้าพเจ้าไม่ค่อยโมโหโทโส  อะไรสักเท่าไหร่

หากจะมีใครด่าว่า

ข้าพเจ้าเป็นคนโง่บ้าง  เป็นคนเลวบ้าง

เป็นคนคบไม่ได้บ้าง  หลอกลวงบ้าง

หรืออะไรต่าง ๆ  บ้าง

ไม่ใช่เพราะข้าพเจ้าละกิเลสอะไรได้

แต่เพราะข้าพเจ้าตระหนักรู้ว่า

ตัวเองนั้นเป็นคนโง่  เป็นคนเลว

เป็นคนไม่น่าคบหา  เป็นคนหลอกลวง

และเป็นอะไรต่าง ๆ  ตามที่เขาว่ามา

แม้มันจะไม่ใช่ทั้งหมด  แต่มันก็ต้องมีบ้างเสียน้อยหนึ่ง

หรือมันก็ต้องเคยเป็นเคยมีมาบ้าง

ข้าพเจ้าก็เอาคำเหล่านั้นมาพิจารณาดูอยู่เสมอ

เราเป็นคนโง่ตรงไหน  เลวตรงไหน  

ไม่น่าคบหาตรงไหน  หลอกลวงตรงไหน

มากบ้างน้อยบ้าง  ก็ตามกำลังสติปัญญาที่มันจะทำไหว

อันไหนละได้ก็ละไป  อันไหนละไม่ได้  ก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้น

ให้มันโง่อยู่อย่างนั้น  ให้มันเลวอยู่อย่างนั้น

ให้มันหลอกลวง  ไม่น่าคบหาพูดจาด้วยอยู่อย่างนั้น

ให้มันสารเลวอะไร ๆ  ต่าง ๆ  อยู่อย่างนั้น

เพราะมันสุดวิสัยจะแก้ไขได้ในขณะนั้น


แต่บางอย่างที่มันไม่เป็นความจริงที่เขาว่าก็มี

ข้าพเจ้าก็ไม่ได้รับเอามา

เพราะไม่รู้จะรับอะไร  เพราะมันไม่มีไม่เป็น  มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา

เขาจะว่าโง่บ้าง  เลวบ้าง  หลอกลวงบ้าง  คบไม่ได้บ้าง

ชั่วช้าสารเลวอะไรต่าง ๆ  บ้าง

ถ้ามันไม่ใช่ของเรา  ก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอันใด

จนบางครั้งคนว่าเราเขาก็ขี้เกียจว่าก็มี

หาว่าเราเป็นคนด้านชาหน้าหนาไปก็มีอีก


พระพุทธเจ้าท่านว่า

ของที่เขาเอาให้เรา  ถ้าเราไม่รับ  เขาก็ต้องหอบเอาไว้เอง

เก็บเอาไว้เอง

กับข้าวที่เขาเอามาต้อนรับเรา

เมื่อเราไม่กิน

เขาก็ต้องเอาไปกินเอง

ก็เป็นเรื่องเช่นนั้นเองบางทีคนเรามันไปโกรธคนอื่นเขาที่เขาว่าให้

หรือที่เขาพูดออกมา  แสดงออกมา

เพราะมันไปสะกิดต่อมนั้นของตัวเองเข้า

เช่น  เขาว่าโง่  ก็ไปสะกิดต่อมตัวเราเองเข้า

คือไปคิดว่า  เขาว่าเรา  เขาด่าเราโง่  เราเป็นคนโง่

มันก็ได้โง่จริง ๆ  คือไปโกรธเขา

คนที่โกรธคนอื่นเมื่อคนอื่นว่าเราหรือโกรธเรานั้น

ปราชญ์ท่านว่า  โง่กว่าคนที่เขาด่าเขาว่าเขาโกรธเราเป็นแสนเท่า

ถ้าเป็นสงครามท่านก็ว่า  พ่ายแพ้

ดังนั้น  ใครจะว่าอะไรเราก็ตามเถอะ

ถ้าสติดีอยู่

ก็อยู่ด้วยความมีสติ

มันก็จบเรื่องเท่านั้น

การให้อภัย  การไม่จองเวร  การวางอุเบกขา  มันก็อยู่ตรงนั้น

พูดไปพูดมาจะกลายเป็นคนอื่นหาว่า

ดัดจริต  ไปซะอย่างนั้น

จึงเอวังแต่เท่านี้เทอญ

หึหึ


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๗