ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เชิญร่วมงานวันนักเขียน ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗


กำหนดการ
วันนักเขียน ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
มิตรน้ำหมึก ผนึกสัมพันธ์๕๗”
พิธีมอบรางวัล “ศรีบูรพา”
โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

ภาคเช้า-ณ สมาคมนักเขียน (ซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี ๓๓)
๑๐.๐๐ พิธีสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล อุทิศส่วนกุศลแด่เสาว์-ศรีสุดา บุญเสนอ และนักเขียนผู้ล่วงลับ
๑๒.๐๐ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ภาคบ่าย-ณ โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
ห้องราชา
๑๕.๓๐ ลงทะเบียน
๑๖.๐๐ -เสวนาวรรณกรรมอุษาคเนย์ โดยนักเขียนรางวัลวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง
นางสุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน)
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
นายธีรภาพ โลหิตกุล
นายเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย นางชมัยภร แสงกระจ่าง
-นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยแถลงโครงการวรรณกรรมสัมพันธ์
ไทย-ลาว และ ไทย-มาเลเซีย
๑๗.๓๐ พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๘.๐๐ พิธีมอบรางวัล “ศรีบูรพา”
คำประกาศจากประธานกองทุนศรีบูรพา
สุนทรกถาจาก “ศรีดาวเรือง”
นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ปี ๒๕๕๗
๑๘.๔๕ เปิดงานวันนักเขียน โดยนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
๑๙.๐๐ พิธีคารวะอดีตนายกสมาคมนักเขียนฯ และนักเขียนผู้ใหญ่
รับประทานอาหาร
สังสันทน์ ภาคบันเทิง
-วรรณกรรมสัมพันธ์ผ่านบทกวี
๒๑.๓๐ ปิดงาน
-------------    


(คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่)