ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ว่าง-ไม่ว่าง


เพิ่งจะได้ว่าง

และจะได้ไม่ว่างอีกนาน

แต่ก็อาจจะว่าง

แต่ก็อาจจะไม่ว่าง

ซึ่งหมายความว่า

จะไม่ได้มาอัพเดทที่หน้านี้

จนกว่าจะหมดสิ้นฤดูสงกรานต์

ตามธรรมเนียมก็คือ

จะไปวัดนั่นเอง

ดังนั้น

หากวันพรุ่งนี้มีเวลาบ้าง

ก็จะอัพเดทเรื่องราวต่าง ๆ

เอาไว้พอเป็นพิธี

ก่อนที่จะหยุดยาวเอวังแต่เท่านี้ก่อน


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๙ เมษายน ๒๕๕๗