ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความดีงามของไปรษณีย์ไทย


วันก่อนลองเอารหัสที่ไปรษณีย์เขาแจก

ในใบเสร็จรับเงิน

มาตรวจสอบว่าพัสดุส่งถึงหรือยัง

ในฐานะคนเคยด่าไปรษณีย์

วันนี้ไม่ได้มาด่า

แต่มายกย่องชมเชย

ข้าพเจ้าก็เป็นคนอย่างนี้เอง

ไม่ชอบใจก็ด่า

ชอบใจก็ชม

เป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลก


ของที่ส่งไป

เป็นแบบ EMS

รายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ  

เป็นแบบแผนดีเหลือเกิน

บอกละเอียดยิบ

รู้ได้เลยว่า

ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น

เกิดที่ขั้นตอนไหน

หรือไปติดอยู่ที่ใด

สุดท้าย

ที่ข้าพเจ้าทึ่งมากคือ

ชื่อผู้รับ

พอคลิกเข้าไปเท่านั้น

จะปรากฏหน้าต่างเด้งขึ้นมา

และแสดงให้เห็นลายมือชื่อ

ของคนรับของนั้นไว้

นับได้ว่า

ไปรษณีย์ไทย

ทำได้ยอดเยี่มมาก

ขอปรบมือให้


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗