ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ก็ว่าจะ


เขียนกวีได้หนึ่งบท

ว่าจะโพสต์ลงเสียหน่อย

รู้สึกว่ามันเข้าท่า

ก็เลยจะส่งไปนิตยสาร

เอาเป็นว่า

ถ้าได้ลง

ก็จะนำมาให้ชม

ถ้าไม่ได้ลง

ก็จะนำมาให้ชม

อยู่ดี

555

ราตรีสวัสดิ์

ธัชชัย ธัญญาวัลย
๑๗ ๐๕ ๒๕๕๗