ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

บทวิจารณ์นวนิยาย "นางเลอโฉม" (บางส่วน) โดย "จรูญพร ปรปักษ์ประลัย"


"...การขายตัวในเรื่องนี้ 
มีความนัยมากกว่าแค่การขายตัวอย่างตรงไปตรงมา 
แต่มันหมายถึงการขายศักดิ์ศรีของตัวเอง 
ใช้เซ็กซ์และสิ่งต่าง ๆ เป็นใบเบิกสู่ความมั่งคั่งและสถานภาพทางสังคม 
จนมองข้ามสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง  เช่น  ความรัก 
ไม่ว่าระหว่างหญิงชายหรือภายในครอบครัว

ไม่เพียงเท่านั้น ธัชชัย ธัญญาวัลย 
ยังตั้งคำถามต่อระบบการศึกษา 
ที่สอนให้แต่ละคนคิดถึงแต่ความสุขส่วนตน 
ปรนเปรอให้แก่ตัวเองและคนในครอบครัว 
โดยไม่สนใจผู้อื่น 
ซ้ำยังมองคนที่ไม่ได้เรียนในระบบอย่างดูถูกดูแคลน

“...หน้าที่ของพวกเราก็คือปรับตัว คืนสู่ความเป็นมนุษย์แบบดั้งเดิม เราจะไปแลกเปลี่ยนความรู้กับเด็ก ๆ และคนของที่นั่น ไม่ใช่ไปสอนหนังสือเด็กหรือนำสิ่งที่พวกเราคิดว่าเจริญไปมอบให้เขาอย่างใครหลายคนเข้าใจกัน...” (หน้า 163)

การศึกษาเพื่อป้อนสินค้าตามความต้องการของตลาด 
ทำให้หนุ่มสาวกลายเป็นเพียงผลผลิตที่ไร้จิตสำนึก 
คิดถึงแต่ตัวเอง ทำสิ่งต่าง ๆ อย่างไร้ความยางอาย 
เพื่อความสุขสบายอันฉาบฉวย 

นี่คือนวนิยายซึ่งวิพากษ์ปรัชญาการศึกษาในปัจจุบัน 
ที่ไม่ได้สร้างคนให้เป็นคน 
แต่ทำให้เป็นสิ่งต่าง ๆ นานาตามแต่ที่ตลาดแรงงานต้องการ..."


จรูญพร  ปรปักษ์ประลัย

จุดประกายวรรณกรรม,  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ประจำวันอาทิตย์ที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗