ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

มิถุนายน : บทกวีแด่การพบกันในเดือนมิถุนายน


ดีใจหนักหนา  มิถุนายน
ครานี้สายฝนไม่โปรย, พร่าง
เมื่อต้องเดิน  เราร่วมเดิน  อยู่ในทาง
ชั่วขณะ, ความอ้างว้างก็พลันลืม

เพียงได้ยิน  เสียงพูด  ผ่านโทรศัพท์
แทบอยากเดินไปรับให้สมปลื้ม
หากหวาดหวั่นความในใจ  จึงอึ้ง-...อืม
แสร้งทำดื่มกาลเวลาเหมือนว่ารอ

ชื่นใจหนักหนา  มิถุนายน
ดังความร้อนทุรายทุรนหยุดเติมต่อ
ดังน้ำเย็นชโลมใจที่ไหว, ท้อ
ดังว่าหมอรักษาไข้ให้คลายทุกข์

เพียงได้เห็นดวงตาทอประกาย
ก็ตื้นเต็มความหมายของความสุข
เพียงได้นั่งข้างข้าง  ไม่อยากลุก
กลัวว่าฝันจะถูกปลุก-ตื่นจากฝัน

ไม่ใช่ฝันใช่ไหม...ใช่ไหมเล่า
เป็นความจริงที่เราต้องอดกลั้น
ไม่ใช่ห้วงแห่งนิทรา  เราพบกัน
เป็นความจริงที่ใจสั่นครั้นร่ำลา

ดีใจหนักหนา  มิถุนายน
เมื่อมีเธอสักคน  คือคุณค่า
ฉันอยากขอได้ไหม  สายน้ำตา
อย่าร่วงอีกแม้สักครา...มิถุนายน


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
เสาร์,  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗
Siam Square One