ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เฉย ๆ

อยากจะลบบาง Entries  ทิ้งไปเสีย

แต่ก็ไม่ได้ลบ

การไม่ลบ

ไม่ได้หมายความว่าอื่นใด

นอกจาก

เราสามารถมองมัน

หรือเห็นมันได้

ด้วยสายตาที่เป็นกลาง

ไม่รัก  หรือ  ไม่เกลียด

หากลบ  มันอาจแปลว่า

เราเกลียดชังมัน

แต่ข้าพเจ้าก็พยายามไม่ให้เกลียดชัง

แต่ก็ไม่ได้รักใคร่  หวั่นไหว

หรือรู้สึกรู้สมอะไร  มากกว่าจะอยากรู้สึกกลาง ๆ

ปล่อยมันไว้  เป็นอดีต

ที่เราเฉย ๆ  กับมันเสียแล้ว

ปล่อยวางมันเสียแล้ว


Arty K
31 กรกฎาคม  2557