ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เมื่อเดินไปข้างหน้า ก็ไม่มีวันหันหลังกลับ


ขอบคุณวันวาน  ที่ผ่านมา

แม้จะดีหรือจะร้าย

อย่างไรก็ตาม

เมื่อเดินไปข้างหน้า

ก็ไม่มีวันหันหลังกลับ

ข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้เอง

เป็นประหนึ่งลูกธนู

ปราดเปรียวไปข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้น

การเดินหน้าคือลักษณะของข้าพเจ้า

แม้ว่า

ข้าพเจ้าจะชอบคิดถึงอดีตก็ตาม

แต่นั่น

ก็คิดถึง

เพียงเพื่อจะมองมันให้ชัดเจน

และไม่ทำอะไรผิดพลาดซ้ำสองเท่านั้นเอง


ข้าพเจ้ามีแฟนมาแล้วสองคน

คนแรก  เป็นหมอ  หมายถึงหมอตรวจโรคทั่วไปนี่แหละ

๑  ปี  หลังจากการคบหากัน

ก็แยกทาง

ข้าพเจ้าเป็นฝ่ายขอเดินออกมา

จากนั้น

ก็มี

คนที่สอง  เป็นนักกฎหมาย

๓  ปี  หลังคบหากัน

ก็แยกทาง

เธอเป็นฝ่ายขอเดินจากไป


หากจะมีอะไรสักอย่างหนึ่ง

ที่ทำให้ความสัมพันธ์ต้องจบ

ข้าพเจ้าคิดว่า

มันคือความไม่เข้มแข็งของคนคนหนึ่ง

ที่ไม่สามารถอดทนต่ออะไรสักอย่างได้

"รักแท้ต้องอดทน"

มีประโยคนี้อยู่ในความคิดข้าพเจ้าเสมอ

แต่ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถอดทนได้

คงเป็นเพราะมันไม่ใช่รักแท้


เมื่อเราเดินทางมาถึงจุดหนึ่ง

เราก็ค้นพบว่า

ความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม

หากเราจริงใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริง ๆ

เราก็ต้องอดทนได้

รอคอยได้

ให้ได้

เสียสละได้


วันเวลาเดินไปข้างหน้า

ข้าพเจ้าก็เดินไปข้างหน้า

อย่างไม่มีวัน

หันหลังกลับ


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗