ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

(ตราบเท่าที่เรายังไม่รู้จักมันดีพอ)


เราต้องยอมรับว่ามันมีปัญหา

มันเป็นปัญหา

เราต้องขุดคุ้ยในปัญหา

เพื่อรู้จักปัญหา

ค้นให้ลึกที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

ทำความรู้จักกับมันให้มาก ๆ

บรรยายมันออกมาให้ได้

สาวต้นตอของมันให้ถึงที่สุด

ไม่เช่นนั้น

เราก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาใด ๆ

(ตราบเท่าที่เรายังไม่รู้จักมันดีพอ)


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๗