ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความสงสัย หมายเลข ๑

คนเรานี่ก็แปลก

ตอนมีความรักอยู่

ได้รับความรักอยู่

ไม่ใส่ใจ

แต่พอมันสูญสิ้น

เพราะตัวขว้างทิ้งเอง

เพราะตัวเดินจากไปเอง

กลับมาพยายามไขว่คว้า

ตัดพ้อต่อว่า

เพื่อให้ความรักนั้นกลับคืน

ทั้งที่ตัวเอง

ก็มีความรักอยู่แล้ว

มีความรัก...ในส่วนที่หากพอใจ

ก็ถือว่าไม่น้อยแล้ว

จะมาเรียกร้องเอา

จากสิ่งที่ให้ไม่ได้

จากคนที่ไม่อาจให้ได้

...ได้อย่างไร

ศีลธรรมไม่มีอยู่ในหัวใจหรอกหรือ

ผิดชอบชั่วดีไม่มีประดับกายหรอกหรือ

หรือมี

แต่ชอบก้าวข้าม

ชอบล่วงล้ำ

ชอบปลดออก


15  08  2557
Arty