ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

อีโบล่า


ได้ข่าวว่า อีโบล่า เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้ว
จึงขอมอบบทกวีนี้
เพื่อต้อนรับเธอ

ฉันจะไม่หลบหนี...อีโบล่า
ยอมให้เธอฉุด, คร่า ชีวิตฉัน
อยู่-ไม่อยู่ เป็น-ตาย ก็คล้ายกัน
จึงฝั่งนั้น...อีโบล่า...โปรดพาฉันไป

ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗