ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความฝันของดอกหญ้า


ให้ฉันได้ทำ, ระบัดระบาย

ความฝัน

ด้วยตัวฉันเอง
ธัชชัย  ธัญญาวัลย
วาดฟ้า  ระบายฝัน
๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗