ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

"พญาไท"

ตั้งใจ (อย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย)  ว่า

จะเขียนถึงถนนเส้นต่าง ๆ  

ที่เคยผ่าน  เคยใช้ชีวิต

หรือ...  เคยประทับใจ

เขียนไปแล้วหนึ่งเส้น

คือ  สาธุประดิษฐ์

วันนี้เขียนอีกหนึ่งเส้น

"พญาไท"

เป็นถนนที่ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วย

เป็นเวลาหก-เจ็ดปี

หมายถึงใช้ชีวิตในพื้นที่นั้นจริง ๆ  

เดินผ่านกันแทบทุกวัน

แม้ทุกวันนี้

ก็ยังชอบผ่าน

หากจะกล่าวให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีก

เป็นถนนเส้นแรก

ที่ข้าพเจ้าเดินกับเพื่อนสนิท

ในวันแรก ๆ  ที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่

ในย่านนั้น

เดินจากสถานีรถไฟฟ้าพญาไท

เรื่อยมาจนถึงหอพักนิสิตจุฬาฯ

ในยามเช้า

เป็นความประทับใจไม่ลืมเลือน

ต่อไปเป็นบทกวีพญาไท...
เธอคือหัวใจฉันครึ่งหนึ่ง
ทุกก้าวเดินที่เคยก้าวราวรำพึง
บทกวีอันลึกซึ้ง, แล้วจดจาร

กลิ่นแดดบ่าย ใบไม้เศร้า เงาเศษฝุ่น
ที่เราเคยเราคุ้น และเราผ่าน
ก็ยังเป็นเช่นนั้น-เช่นวันวาน
ดังตลอดนิรันดร์กาลไม่เปลี่ยนแปลง

หรือเพียงดวงตาฉันที่ดำรง
หรือหัวใจซื่อตรงฉันเสกแสร้ง
หรือความงามที่หวาดกลัวความร้าย, แล้ง
เข้ามาปั้นมาแต่งมาล้อมลวง

เก็บ...อดีตกาลอันหวานโศก
ไว้ในโลกความหลังที่ยังหวง
อนิจจังอย่างไรมาไล่ทวง
ก็ปล่อยล่วงเหมือนลืมเวลา...พญาไท

อนิจจังแม้อย่างไร มาไล่ทวง
ก็ปล่อยล่วง เหมือนลืมชรา...พญาไท


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๘ สิงหาคม ๒๕๕๗