ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

'พุดจีบ'


เธอคือความบริสุทธิ์นะ... 'พุดจีบ'

ทุกทุกกลีบง่ายงามในความรู้สึก

เธออ่อนโยนเช่นสีขาวทุกคราวนึก

หอมลึกลึกจางจางช่างเย็นใจ


ธัชชัย ธัญญาวัลย
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ภาพ : พุดจีบที่หน้าบ้าน  หลังฝนตกเล็กน้อย