ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เข้าใจใช่ไหม Zaza

"เข้าใจใช่ไหม"

ซาซ่าเพลงไม่ขึ้น คลิกที่นี่

BbIntro...
..(ฮื้อฮื้อ ฮือ
น่านานาน้า น้านา นา น่า)
รู้ไหมทุกครั้ง
ตอนที่เธอมองสบตา
เธอรู้ไหม ฉันคอยเธอเปิดใจ
มีคำคำนึง ในสายตาที่ส่งไป
ให้เธอ ได้อ่าน อยู่ทุกวัน
ทุกที ที่เธอไป
ก็คอย ไปเฝ้ารอ
ทุกครั้ง เธอเดินผ่าน
ก็คง เห็น
ฉันรู้ ที่ฉันทำ
บอกเธอ ได้ชัดเจน
แต่ดู เธอ ทำเป็นไม่รู้
เข้าใจใช่ไหม ที่ฉันทำ
เพราะอะไร แหละเพราะใคร
อยากรู้บ้างนะเธอ คิดยังไง
เข้าใจบ้างไหม เพราะฉันทำ
ทุกทุกอย่าง จากหัวใจ
รู้ไหมว่ามีใคร ที่รักเธอ
(น่านานาน้า น้านา นา น่า)
ทั้งทั้งที่รู้
ใครเข้าคิด กันอย่างไร
ที่ฉัน เฝ้า มองเธออย่างนี้
ตามใจตัวเอง
จนเหมือนมัน ดูไม่ดี
รู้ดี แต่อยาก ให้รู้ใจ
ทุกที ที่เธอไป
ก็คอย ไปเฝ้ารอ
ทุกครั้ง เธอเดินผ่าน
ก็คง เห็น
ฉันรู้ ที่ฉันทำ
บอกเธอ ได้ชัดเจน
แต่ดู เธอ ทำเป็นไม่รู้
เข้าใจใช่ไหม ที่ฉันทำ
เพราะอะไร แหละเพราะใคร
อยากรู้บ้างนะเธอ คิดยังไง
เข้าใจบ้างไหม เพราะฉันทำ
ทุกทุกอย่าง จากหัวใจ
รู้ไหมว่ามีใคร ที่รักเธอ
(น่านานาน้า น้านา นา น่า)
(น่านานาน้า น้านา นา)
เข้าใจใช่ไหม ที่ฉันทำ
เพราะอะไร แหละเพราะใคร
อยากรู้บ้างนะเธอ คิดยังไง
เข้าใจบ้างไหม เพราะฉันทำ
ทุกทุกอย่าง จากหัวใจ
รู้ไหมว่ามีใคร ที่รักเธอ
เข้าใจบ้างไหม เพราะฉันทำ
ทุกทุกอย่าง จากหัวใจ
รู้ไหมว่ามีใคร (ว่ามีใคร)
ที่รักเธอ