ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

แสงเช้าแห่งอุดรพิทยานุกูล

15  พฤศจิกายน  

เป็นวันครบรอบวันเกิดอาจารย์แม่ของข้าพเจ้า

ผู้เปรียบประดุจแม่คนที่สาม

หากจะพูดถึงผู้หญิงในโลกนี้

มีผู้หญิงสามคน

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตข้าพเจ้า

คือ  แม่

ยาย

และอาจารย์แม่
ภาพนี้ถ่ายตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้ว

เนื่องในวันจบการศึกษา

เป็นเพียงรูปเดียว

พูดตามตรงว่า

ชีวิตนี้

หากไม่มีท่าน

ข้าพเจ้า

ก็ไม่เป็นข้าพเจ้าในทุกวันนี้

อาจจะสำมะเลเทเมากว่านี้มาก

กระนั้นก็ตาม

คุณงามความดีทั้งหลายเป็นของท่าน

ส่วนความชั่วช้าย่อมเป็นของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

หากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้ากระทำไม่ดี

นั่นคือความเลวทรามของข้าพเจ้าเอง

หากสิ่งใดที่ดีงามอันได้เคยแสดงออก

ล้วนเป็นของคุณแม่ทั้งสามของข้าพเจ้า

ผู้ซึ่งรับช่วงอบรมสั่งสอนข้าพเจ้าต่อกันมา

ตลอดกาลอันยาวนาน

ซึ่งแน่นอนว่า

คนกระด้างหัวแข็งอย่างข้าพเจ้า

ย่อมมีออกนอกลู่นอกทางไปเสียมาก

แต่นั่นมิได้เกี่ยวกับท่านทั้งสามของข้าพเจ้าแม้แต่น้อย

เพราะอย่างที่เรียนชี้แจงตั้งแต่แรก

ความชั่วช้าอันใด  ย่อมเป็นของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว


ปีนี้อาจารย์แม่ของข้าพเจ้าเกษียณอายุราชการ

ตลอดชีวิตการเป็นครูอันยาวนาน

ท่านคือครูที่แท้จริงสำหรับลูกศิษย์ทุกคน

และเป็นยิ่งกว่าครูสำหรับข้าพเจ้า

ต่อไปคือบทกวี

ที่ข้าพเจ้าตั้งใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับ

วันเกษียณอายุราชการของท่าน

เมื่อสอง-สามเดือนที่ผ่านมา


"อุทัยรัศมี แสงเช้าแห่งอุดรพิทยานุกูล"

แด่ คุณครูอุทัยรัศมี สกุลคู
เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2557

คือครูและคือแม่
ผู้เที่ยงแท้ในวิถี
คุณงามและความดี
ที่ท่านพูดคือท่านทำ

เปรียบแสงอรุณรัก
ผดุงเราเช้าจรดค่ำ
คำสอนทุกถ้อยคำ
ล้วนเลิศค่าเพื่อค้ำคูณ

คืออุทัยรัศมี
แห่งอุดรพิทยานุกูล
แม้เกษียณครูมิสูญ
ฐีติรุ่งนิรันดร์กาล

คือครูผู้เที่ยงแท้............ในวิถี
คืออุทัยรัศมี.................จากฟ้า
คือแสงแห่งความดี........ผดุงศิษย์ ผดุงโลก
คือหลักใจแหล่งหล้า......พิภพพื้นอุดรพิทยานุกูล


ธัชชัย ธัญญาวัลย [ อ.พ. 6/6 รุ่น 101 ]
ผู้เป็นลูกและเป็นศิษย์


15  พฤศจิกายน  2557