ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ก็จะใกล้อรุณแล้วเพลงรักบรรเลงเพลง

ผะแผ่วพลิ้วพาพลิ้วเพลิน

รักดั่งใจดำเนิน

แต่ครั้งโน้นนิรันดร์มา


กล่อมเราและกล่อมโลก

อันทุกข์โศกอันโรคา

ชุบชื่นชื่นชีวา

ให้แช่มชุ่มและชดช้อย


ราตรีอันยาวนาน

ดุจะกาลอันรอคอย

รอพบเจ้าน้องน้อย

มาเนาแนบในชีวิต


เพลงรักบรรเลงเพลง

ให้ครื้นเครงให้ครั่นจิต

อีกนิดนะอีกนิด

ก็จะใกล้อรุณแล้ว


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗