ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

วันเหมาะเจาะสำหรับจิงโจ้


วันนี้ตื่นแต่เช้า

และคิดว่า

คงจะตื่นแต่เช้าต่อไปอีกหลายวัน

หรืออาจจะตลอดกาลนาน

ปรับเปลี่ยนตารางเวลาในชีวิตใหม่

และปรับปรุงการนอนหลับพักผ่อน

ให้น้อยลงตามแบบฉบับของครูบาอาจารย์

ซึ่งคิดว่า

คงประสบผลสำเร็จ


นานมากแล้ว

ที่ไม่ได้จัดระเบียบชีวิตประจำวันเสียที

เพราะเสียสมดุล

จากการที่มีคนนั้นคนนี้เข้ามาวุ่นวาย

ทำให้การทำอะไรต่าง ๆ

เป็นไปโดยผิดรูปผิดร่าง

และส่งผลต่ออัตภาพที่ดีงาม

ในช่วงวัยเปลี่ยนผ่านของชีวิต


ปฐมบทแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เริ่มต้นที่พระชนมายุ  ๒๙  พรรษา

ด้วยเหตุนั้น

อายุ  ๒๙  ปีของมนุษย์มนา

ก็ควรเป็นปฐมบทแห่งความดีงามเช่นกัน

แม้จะเพียงเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ดุจแสงไฟปลายธูปก็ตาม

และแม้จะล่าช้ามาจนอีก  ๑   ปี  กว่าจะตั้งตัวได้ก็ตาม


เฉลิมฉลองเช้าวันใหม่

ด้วยความสงบ  เงียบงาม  และรื่นรมย์

ขอให้โลกเป็นสุขสวัสดี


Arty K.
16  พฤศจิกายน  2557