ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

รีวิว ยามเช้าของความรัก ใน นิยสารบางกอก

รีวิว  'ยามเช้าของความรัก'  ใน  นิยสารบางกอก  

ฉบับวันที่  20  เมษายน  2558

คอลัมน์  เขียนอ่านคิด-มิตรน้ำหมึก

โดย  นกน้อย
'ฝีมือด้านบทกวีของธัชชัยนั้น ถือว่าสอบผ่าน
และมีแววว่าจะไปได้ดีในอนาคตอย่างแน่นอน
ทั้งการเขียนแบบฉันทลักษณ์และไร้ฉันทลักษณ์
ที่คนรุ่นเดียวกันคงหาตัวจับยาก...'

หน้า 66