ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เล่าเรื่อง เด็กชายผู้ถูกผีหลอก [รวมบทกวี] ภาค ๖


อย่าให้ความผิดพลาด  งอกงามในหนังสือของเรา


ถือว่าเป็นหลักสำคัญ
ในการทำหนังสือของข้าพเจ้าเลยก็ว่าได้
การทำหนังสือไม่ให้มีข้อผิดพลาดนั้น
เป็นสิ่งที่เราทำได้ยากมาก
โดยเฉพาะกับการพิมพ์ครั้งแรก
ซึ่งต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากว่าด้วยความละเอียดรอบคอบ
ในโลกนี้จะมีคนประเภทที่ละเอียดรอบคอบ
และคนที่ไม่ค่อยอินังขังขอบ
การฝึกให้เป็นคนละเอียดรอบคอบนั้น
ค่อนข้างจะฝึกยากเอาการเหมือนกัน
หากเป็นคนที่มีพื้นฐานไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้ว
เช่นเดียวกัน  หากมีพื้นฐานในการเป็นคนละเอียดรอบคอบ
ก็ย่อมฝึกกันง่ายกว่า

ไม่ว่างานใด  ก็ตาม
เมื่อคนที่มีนิสัยละเอียดรอบคอบทำ
เขาก็จะทำอย่างละเอียดรอบคอบวันยังค่ำ
ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่มีนิสัยในทางละเอียดรอบคอบ
แม้จะทำงานที่หยาบที่สุดก็ยังไม่สามารถทำได้ดีอยู่นั่นเอง
อันนี้เป็นเพราะพื้นฐานของบุคคลโดยแท้

แต่จะว่าไปแล้ว  แม้งานที่เราคิดว่าไม่ต้องการความละเอียดรอบคอบ
ก็ยังเป็นงานที่ต้องการความละเอียดรอบคอบตามแบบฉบับของงานนั้นอยู่เช่นกัน
เราจึงอาจสรุปง่าย ๆ  ว่า
ทุกการทุกงานนั้น  ต้องการความมละเอียดรอบคอบเหมือนกันหมด
จึงความละเอียดรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการทำงาน


สำหรับงานหนังสือของเรา
ก็มีความละเอียดรอบคอบในส่วนที่จะต้องทำ
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ
การจัดหน้าจัดตาหนังสือ
การห่อหุ้มหนังสือ
และสิ่งสำคัญก็คือ  ตัวหนังสือ
ตัวหนังสือคือสิ่งบอกเล่าเรื่องราวในหนังสือ
ตัวหนังสือที่อยู่ผิดตำแหน่ง
ตัวหนังสือที่หายไป
ตัวอักษรที่เพี้ยนไป
หรือเครื่องหมายอะไรต่าง ๆ  
ล้วนแล้วแต่ทำให้หนังสือด้อยค่าลงไปด้วย
และบ่งบอกถึงนิสัยใจคอ  และกระบวนการทำงาน
ของคนทำหนังสือนั้น ๆ  ด้วย
หนังสือเล่มหนึ่งจึงบอกทั้งหมดทั้งมวลของคนกลุ่มหนึ่งได้ด้วย
หนังสือเล่มหนึ่งจึงไม่ได้เล่าเฉพาะเรื่องราวที่เป็นเนื้อหาของมันอย่างเดียวมีจุดจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนเพื่อน
เป็นความฉลาดเกินไปของคอมพิวเตอร์
ถ้าใครช่างสังเกตก็จะเคยเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้
และเมื่อเรามองโดยไม่คิดอะไรมาก
เราก็จะรู้สึกว่า  มันมีความผิดปกติอะไรอยู่แน่ ๆ  
แต่บางครั้ง
เราก็ดูไม่ออก
หรือนึกไม่ถึง
ว่าเรื่องแค่นี้จะผิดพลาดได้
เพราะมันคือคอมพิวเตอร์
และมันก็เป็นแค่  “จุด”

ความจริงเราต้องบอกว่า  
ไม่ใช่จุดเล็ก ๆ  นี้หรอกที่ผิด
จุดเล็กนี้คือจุดที่ถูกต้องแล้ว
จุดใหญ่ทั้งหมดนั่นต่างหากที่ผิด
เพราะคอมพิวเตอร์มันฉลาดเกินไป

เราลองขยายประมาณ  ๔๐๐  เท่า
เพื่อพิสูจน์ความจริง


ซึ่งแน่นอน
เรื่องอย่างนี้
เราก็ต้องแก้ไข
เรียกง่าย ๆ  ว่า
ไม่ให้ผิดแม้แต่จุดเดียวหนังสือทุกเล่มของเราก็ทำเช่นเดียวกันนี้
ดูกันอย่างละเอียดรอบคอบ
แม้ว่าในระยะแรก ๆ  ของการทำหนังสือ
จะมีบางส่วนที่เราไม่รู้อยู่ด้วย
และบางครั้งเราก็ละเลยที่จะรู้
หรือคิดว่ามันคงเป็นอย่างนี้เพราะคอมพิวเตอร์มันกำหนดมาอย่างนี้
ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว
เราต่างหากที่ฉลาดน้อย
เราต่างหากที่มีความโง่งม
หนังสือเล่มแรก ๆ  ของเรา
จึงดูเหมือนขาด ๆ  เกิน ๆ  ไปบ้าง
แต่ในที่สุดแล้ว
เมื่อกาลเวลาเดินทางมาถึงจุดนี้
เราทำหนังสือมาเป็นเล่มที่  ๘
ความผิดพลาดทั้งหลายเราเรียนรู้
และแก้ไข  มาเรื่อย ๆ  
จึงกล่าวได้ว่า
หนังสือของเรา
เราพัฒนาไปเรื่อย ๆ  
เราดูกันอยู่เรื่อย ๆ  
แสวงหาสิ่งใหม่เข้ามาเรื่อย ๆ  
สิ่งที่ดีอยู่แล้วเรารักษา
สิ่งที่ไม่ดีขจัดทิ้งไป
ระวังไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น
อย่าให้ความผิดพลาดงอกงามในหนังสือของเรา
ทั้งหมดนี้
คือปณิธานในการทำงาน  และในการใช้ชีวิตด้วยเช่นกันขอให้ทุกท่านรื่นรมย์กับการอ่านหนังสือของเราครับ


Arty
21  12  2015
(แว่วข่าวมาว่า  หนังสือเราจะเดินทางมาช้ากว่ากำหนด  วันสองวัน)
(หึหึ)

อ่านภาค ๑  คลิกที่นี่
อ่านภาค ๒  คลิกที่นี่
อ่านภาค ๓  คลิกที่นี่
อ่านภาค ๔  คลิกที่นี่
อ่านภาค ๕  คลิกที่นี่