ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง เข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ 2562ประกาศออกมาแล้วนะครับ  

สำหรับ  8 เล่มสุดท้ายรางวัลซีไรต์

ประจำปี 2562

ซึ่งปีนี้เป็นปีของ กวีนิพนธ์


ซึ่งผลงานทั้ง 8 เล่ม  ได้แก่

1.การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง โดย  ธัชชัย  ธัญญาวัลย
2.กุมภาพันธ์ บางทีก็มีฝน โดย  วิสุทธิ์  ขาวเนียม
3.ด้วยก้าวของเราเอง โดย  ธมกร 
4.ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ โดย  รินศรัทธา  กาญจนวตี
5.ฝันของฝูงกระต่าย โดย  ศิริวร  แก้วกาญจน์
6.ระหว่างทางกลับบ้าน โดย  อังคาร  จันทาทิพย์
7.ศตวรรษแห่งความพ่ายแพ้ โดย  ชญรัตน์  ชญารัตน์
8.ไฮโซ...เชียลHi! So-cial โดย  ขวัญข้าว  ขวัญเรียมเอย

ในการนี้

กวีนิพนธ์ของข้าพเจ้าก็เข้ารอบมาด้วย

นับเป็นครั้งแรกที่ส่งหนังสือ(ของตัวเอง) เข้าประกวด

แล้วเข้ารอบสุดท้าย

กรรมการท่านมีความเห็นว่าอย่างไร

โปรดอ่าน

การสำเร็จความโง่ด้วยตนเองเป็นกวีนิพนธ์เชิงปรัชญาไร้ฉันทลักษณ์  ที่แสดงมุมมองความคิดร่วมสมัยผ่านการใคร่ครวญถึงนิยามของถ้อยคำสำคัญต่าง ที่เกี่ยวข้องหรือมีบทบาทต่อชีวิตผู้คนในยุคปัจจุบัน  นำเสนอด้วยท่าที  ย้อนแย้ง  ยียวน  หยิกหยอก  และเย้ยหยัน  ในลักษณะหลังสมัยใหม่  หรือ   postmodermism 
ถ่ายทอดความหมายของคำแต่ละคำด้วยมุมมองสองขั้วตรงกันข้าม  ที่ขัดแย้งกันเองในลักษณะปฏิทรรศน์  หรือ paradox สะท้อนความไม่เที่ยงแท้ของนิยามแห่งคำ  ที่แต่ละคนสามารถตีความแตกต่างกันได้ร้อยแปดพันเก้า  นำไปสู่ทางตันอันน่าเศร้าของการถกเถียงข้อพิเคราะห์ทางปรัชญา  เมื่อภาษาและถ้อยคำเพียงง่าย ก็ยังมิอาจหาข้อสรุปนิยามความหมายที่ตายตัวและเห็นพ้องต้องกันได้

อย่างไรก็ดีด้วยน้ำเสียงและการใช้ภาษาในลีลาขบขัน  ทีเล่นทีจริง  ของ  ธัชชัย  ธัญญาวัลย  ก็นับเป็นการเปิดมุมมองใหม่  ให้เราได้หันมาเฉลิมฉลองและภาคภูมิใจในความโง่เขลาของมวลมนุษยชาติ  ผู้มิอาจตอบข้อคำถามแห่งปวงปรัชญาสูงสุดได้  ซึ่งสุดท้ายก็อาจมิใช่เรื่องใหญ่โตแต่อย่างใด  ในมุมมองแบบหลังสมัยใหม่  ทั้งยังกลับกระตุ้นให้เราได้หันมาสำรวจ  รัก  และเอ็นดูความโง่ในตัวเราเองโดยไม่รู้สึกรังเกียจอีกต่อไป  ด้วยการตระหนักซึ้งว่าความโง่คือประตูเพียงบานเดียว  อันจะนำเราไปสู่ความฉลาดรู้ในภายภาคหน้า

การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง  จึงเป็นงานกวีนิพนธ์ที่มีลีลาสดใหม่  ล้ำสมัย  ท้าทายกรอบขนบดั้งเดิมของแนวคิดทางปรัชญา  ทัศนะต่อความโง่ฉลาด  นิยามแห่งกวีนิพนธ์  ไปจนถึงความสำคัญของลีลาวรรณศิลป์  ที่แท้แล้วอาจเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งที่ลวงเราไปจากแก่นสารแห่งภาษาและถ้อยคำ  ซึ่งควรทำหน้าที่เพียงเพื่อสื่อสารความคิด  กวีนิพนธ์เล่มนี้จึงนับเป็นน้ำเสียงแปลกใหม่แห่งวงการกวีนิพนธ์ไทย  เป็นงานวรรณกรรมสร้างสรรค์ที่กระตุกกระตุ้นให้เราต้องคิด  และพิจารณาตามในทุก ความหมายของคำที่ยังกำกวมในโลกร่วมสมัยทุกวันนี้

-คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2562สำหรับผลการประกวดรางวัลซีไรต์ของปี 2562 นี้

ทราบข่าวว่า

จะมีการตัดสินรางวัลกันประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2563 นี้

ขอกำลังใจ  และแรงเชียร์

แก่หนังสือเล่มเล็ก ๆ นี้

ให้ได้รางวัลด้วยนะครับ

อิอิ


ทั้งนี้ท่านสามารถซื้อหามาอ่านได้

ตามช่องทางต่อไปนี้

ฉบับภาษาไทย  คลิกที่นี่

ฉบับภาษาอังกฤษ  คลิกที่นี่

ฉบับ E-book ภาษาไทย  คลิกที่นี่

ฉบับ E-book ภาษาอังกฤษ  คลิกที่นี่


ขอบคุณครับ


ป.ล. แถมประกาศ  และภาพรวมของปีนี้  ดังภาพด้านล่างครับป.ล. 2 ชอบรูปที่กรรมการท่านเอาหนังสือทาบกับใบหน้า  5555


ขอบคุณภาพข่าวจาก  https://www.thaipost.net/main/detail/59936

ไม่มีความคิดเห็น: