ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ประวัติ ธัชชัย ธัญญาวัลย
ธัชชัย  ธัญญาวัลย  เป็นหนึ่งในนักเขียนรุ่นใหม่ของไทย
เกิดเมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  2527  ที่หมู่บ้านเล็ก ๆ  แห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  มีชื่อเดิมเมื่อแรกเกิดว่า  อาทิตย์  คำวงษา
เริ่มเขียนบทกวีเมื่ออายุประมาณ  13  ปี  จากการศึกษาด้วยตนเอง
ในปี  2547  ได้ส่งรวมบทกวีชุด  “สามฤดู”  ซึ่งมีลักษณะเป็นโคลงสี่สุภาพ  จำนวน  36  บท  เข้าประกวดหนังสือทำมือ  I; Indy  ของ  ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ  และได้รับรางวัลเนื้อหาดีเด่น  จึงเริ่มจริงจังกับการเขียนหนังสือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ในปี  2549  รวมเรื่องสั้นเล่มแรก  “นิทานจัญไร”  ได้รับการตีพิมพ์  ในนามปากกา  “ทิวฟ้า  ทัดตะวัน”  ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการสำหรับเส้นทางสายน้ำหมึกของเขา
ถัดจากรางวัล  I; Indy ของชมรมวรรณศิลป์  จุฬาฯ  แล้ว  ธัชชัย  ธัญญาวัลย  ก็เคยได้รับรางวัลทางวรรณกรรมอีกหลายรางวัล 
ในปี  2552  ธัชชัย  ธัญญาวัลย  ได้ร่วมกับนักเขียนรุ่นใหม่ในนามกลุ่มยังไทย (Young Thai)  จัดพิมพ์หนังสือรวมเรื่องสั้น บทกวี และจัดการประกวด  Indy Short Story Award เพื่อสร้างความคึกคักในแวดวงวรรณกรรมของคนรุ่นใหม่  ซึ่งรางวัลนี้ก็ได้มีการต่อยอดและจัดประกวดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ในปี  2556  ธัชชัย  ธัญญาวัลย  ได้จัดตั้งสำนักพิมพ์  ArtyHOUSE  ขึ้น  เพื่อพิมพ์งานวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนในประเทศไทย
ในปี 2562 ธัชชัย ธัญญาวัลย ลงสมัครรับเลือกตั้งและได้รับการเลือกโดยสมาชิกให้เป็นกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  ประจำปี 2562-2564  ทำหน้าที่ในฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  โดยมีความมุ่งหวังตั้งใจส่งเสริมวรรณกรรมไทยให้ก้าวไกลสู่สากล

ธัชชัย ธัญญาวัลย  เป็นคนที่มีความสนใจสิ่งใหม่ ๆ  อยู่เสมอ และมีความสามารถหลากหลาย  เขาชื่นชอบการถ่ายภาพ เคยได้รับรางวัลจากการถ่ายภาพในระดับนานาชาติหลายรางวัล  ในนาม  Arty Dhanyaawalaya  เขาชอบทำอาหาร  ทำงานศิลปะ  เล่นดนตรี  หรือแม้กระทั่งจัดสวน  
ในช่วงเทศกาลรื่นเริง  เช่น  ปีใหม่  หรือสงกรานต์  เขามักจะหลบหลีกความรื่นเริงนั้น  ไปแสวงหาความสงบสุขในวัดป่าที่จังหวัดบ้านเกิด  เขาศึกษาจบหลักสูตรวิชาครูสมาธิจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ  นิยมการทำสมาธิตามแนววัดป่าสายพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต
ธัชชัย  ธัญญาวัลย  จบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จังหวัดอุดรธานีกล่าวคือ จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านโนนสว่าง  มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร  มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในช่วงที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษานั้นธัชชัย  ธัญญาวัลย  ได้ประพฤตัวเฉกเช่นนักกิจกรรมทั่วไป เขาออกเดินทางเพื่อทำค่ายในนาม “เครือข่ายผู้นำเยาวชนสำนึกรักษ์แผ่นดินทอง” เป็นระยะเวลาอย่างน้อย  5 ปี  และจากการเดินทางนี้ทำให้เขาได้พบผู้คนหลากหลายในพื้นที่ต่าง ๆ  ของประเทศไทย  ซึ่งต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากชีวิตช่วงมัธยมศึกษาที่เขามักหมกมุ่นอยู่กับกิจกรรมทางวิชาการ  หรือกิจกรรมเพื่อสร้างชื่อเสียงของโรงเรียนตามขนบและแบบแผนการศึกษาของรัฐ 
เขาเคยได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อครั้งเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา  และเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาชีววิทยาชนิดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายครั้งทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ  เมื่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจุบัน ธัชชัย ธัญญาวัลย เป็นผู้บริหารบริษัท ไอดีลสไมล์ จำกัด  เป็นทันตแพทย์ประจำคลินิกทันตกรรมหลายแห่ง  เป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์อาร์ตี้เฮ้าส์  และเป็นอะไรอีกหลายอย่าง  พร้อมกับการทำงานเขียนอย่างต่อเนื่อง
ผลงานด้านวรรณกรรม 
นิทานจัญไร (รวมเรื่องสั้น, 2549)  
ผลส้มสีน้ำเงิน (กวีนิพนธ์, 2550)  
นางเลอโฉม (นวนิยาย, 2556)
ความตายในร้านหมอฟัน (รวมเรื่องสั้น, 2556)
เสี่ยวอ้าย : รักเล็ก ๆ (รวมเรื่องสั้น, 2557)
ยามเช้าของความรัก  (กวีนิพนธ์, 2557)
เด็กชายผู้ถูกผีหลอกและเรื่องราวอันน่าสะพรึงอื่น (กวีนิพนธ์, 2558)
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง (กวีนิพนธ์, 2560)
ความรักที่ขึ้นรา (รวมเรื่องสั้น, 2562)

ผลงานที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว
ในนามปากกา Aditya Khamvongsa
Horridly Ever After แปลจากเรื่อง นิทานจัญไร
The Boy who was Haunted by a Ghost and
Other Scary Stories แปลจากเรื่อง เด็กชายผู้ถูกผีหลอกและเรื่องราวอันน่าสะพรึงอื่น
A Fool’s Guide to Making a Fool of Yourself  แปลจากเรื่อง  การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง


รางวัล
-รางวัล  I;Indy  ประเภทเนื้อหาดีเด่น  2547
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหนังสือทำมือ “เสียงเล่าจากคนชายขอบ” ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ ปีการศึกษา  2548
-รางวัลชมเชยพานแว่นฟ้า  ประเภทบทกวี  2560